Zestawienie opłat rejestracyjnych w zależności od czynności:

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA REJESTRACJĘ POJAZDÓW (BEZ OPŁATY EWIDENCYJNEJ – 1,50)
(do opłat doliczyć należy kwotę za usługę)

REJESTRACJA - nowy, inny powiat lub z czarnymi tablicami
Pojazdy samochodowe
180,50 zł
Przyczepy i naczepy
121,50 zł
Motocykle
121,50 zł
Ciągniki rolnicze
121,50 zł
Motorowery
111,50 zł
Samochody zabytkowe
200,50 zł
Motocykle zabytkowe
131,50 zł
Tablice indywidualne
Pojazdy samochodowe
1100,50 zł
Motocykle
581,50 zł
Ciągniki rolnicze
581,50 zł
Tablice indywidualne z zagranicy:
Pojazdy samochodowe
1176,00 zł
Motocykle
657,00 zł
Ciągniki rolnicze
581,50 zł
Zmiana właściciela bez zmiany tablic (białe)
Pojazdy samochodowe
81,00 zł
Przyczepy i naczepy
81,00 zł
Motocykle
81,00 zł
Ciągniki rolnicze
81,00 zł
Motorowery
81,00 zł
Samochody zabytkowe
81,00 zł
Motocykle zabytkowe
81,00 zł
Zmiana tablic na wniosek - zniszczone itp.
Pojazdy samochodowe
185,50 zł
Przyczepy i naczepy
126,50 zł
Motocykle
126,50 zł
Ciągniki rolnicze
126,50 zł
Motorowery
116,50 zł
Samochody zabytkowe
205,50 zł
Motocykle zabytkowe
136,50 zł
Pierwsza rejestracja z zagranicy
Pojazdy samochodowe
256,00 zł
Przyczepy i naczepy
121,50 zł
Motocykle
197,00 zł
Ciągniki rolnicze
121,50 zł
Motorowery
111,50 zł
Samochody zabytkowe
200,50 zł
Motocykle zabytkowe
131,50 zł
Rejestracja na tablice tymczasowe
Pojazdy samochodowe
62,00 zł
Przyczepy i naczepy
40,75 zł
Motocykle
37,75 zł
Ciągniki rolnicze
37,75 zł
Motorowery
37,75 zł
Samochody zabytkowe
62,00 zł
Motocykle zabytkowe
37,75 zł
POZOSTAŁE OPŁATY (BEZ OPŁATY EWIDENCYJNEJ - 1,50)
WYMIANA DOWODU - z pozwoleniem czasowym (np. wtórnik)
73,50 zł
WYMIANA DOWODU - bez pozwolenia czasowego
54,50 zł
WTÓRNIK pozwolenia czasowego
19,00 zł
WTÓRNIK nalepki kontrolnej i PC na żądanie
19,00 zł
WTÓRNIK KARTY POJAZDU
75,00 zł
WTÓRNIK tablicy rejestracyjnej 1 szt.
53,00 zł
WTÓRNIK tablicy rejestracyjnej 2 szt.
93,00 zł
TRZECIA TABLICA - na bagażnik
53,00 zł
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA-zagubiona Karta Pojazdu
17,00 zł
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA-zagubienie dowodu rejestracyjnego
17,00 zł
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA-o zarejestrowaniu pojazdu
17,00 zł
Pozwolenie czasowe badawcze:
PC + NL (tablice bez zmian)
376,00 zł
PC + tablice czasowe + NL
406,00 zł
Pozwolenie czasowe wywozowe:
PC + tablice czasowe + NL tymcz.
112,00 zł
(przyczepy/naczepy)
65,25 zł