Słona kara finansowa dla rejestrujących pojazdy – ważne informacje
18 października 2019

Właściciel  pojazdu  na złożenie wniosku o jego rejestrację lub wyrejestrowanie będą mieli !!!30 dni!!!. Jeżeli nie dotrzymają tego terminu spotka ich słona kara finansowa do !!!1000zł!!!.Termin będzie liczony od dnia: -zakupu nowego pojazdu na terytorium RP, -zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP (z rynku wtórnego) -dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z…

Jak ustrzec się kary przy rejestracji pojazdów – BAT-POL REJESTRACJA POJAZDÓW informuje!!!
16 września 2019

Od 01.01.2020 r zostaną wprowadzone kary za spóźnienie w przerejestrowaniu i wyrejestrowaniu pojazdów. Kara to 1000zł!!! Najważniejszą zmianą to wprowadzenie obowiązku rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu w terminie 30 dni. Bat-Pol Rejestracja Pojazdów sprawnie i szybko załatwi wszystkie formalności. Zapraszamy do kontaktu.

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów gdy Twój pojazd przekracza wartości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
8 września 2019

Należy złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury (wzór na stronie Ministerstwa Infrastruktury) wraz z uzasadnieniem w zakresie jakich parametrów i jakich wartości parametrów ma być udzielone odstępstwo od warunków technicznych dla pojazdu wraz z załącznikami: Ksero aktualnego wpisu z KRS firmy Oryginał lub poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu własności. Oryginał lub poświadczone notarialnie…

Cieszymy się, że jesteś tutaj!
26 marca 2019

Cieszymy się, że jesteś tutaj! Znajdziesz tu porady, ciekawostki z zakresu: motoryzacji, spraw związanych z rejestracją pojazdów, podatku akcyzowego, i wiele innych…….