Rejestracja samochodu z zagranicy
16 kwietnia 2020

Importowany samochód powinien zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni, licząc od dnia sprowadzenia do kraju, w odpowiednim dla miejsca zamieszkania nabywcy starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim. W celu dokonania tej czynności należy osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika złożyć w wydziale komunikacji wniosek wraz z załącznikami oraz uiścić stosowne opłaty. Podanie można również przekazać, korzystając z dedykowanych…

Od kiedy e-prawo jazdy wejdzie w życie?
1 marca 2020

Nastąpi to najprawdopodobniej od 1 lipca 2020 roku. Już wkrótce – w myśl nowych przepisów, będziemy mogli jeździć bez prawa jazdy. Co ma się zmienić? • prawo jazdy zostawić będzie można w domu – tym samym fizyczne posiadanie dokumentu przy sobie będzie zbędne, będzie można zostawić go w domu: • prawo jazdy zastąpione zostanie elektronicznym…

Od tycznia 2020 nowy formularz wniosku o rejestrację pojazdu i nowość: nowa rubryka tj. “data sprowadzenia pojazdu”
29 lutego 2020

Od tycznia 2020 nowy formularz wniosku o rejestrację pojazdu i nowość: nowa rubryka tj. “data sprowadzenia pojazdu” Zgodnie z pouczeniem, rubrykę wypełnia się tylko w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Polski. Ustawodawca zdefiniował co oznacza zapis „data sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa…

Nowe obowiązki sprzedawców aut związane z dokumentowaniem daty sprowadzenia pojazdu
26 lutego 2020

Uwaga!!! Zgodnie z nowym rozporządzeniem przypadku sprzedaży auta w ciągu 30 dni od jego sprowadzenia z terenu UE (a konkretniej – przed pierwszą rejestracją), sprzedawca zobowiązany jest umieścić na dowodzie sprzedaży adnotację o dacie sprowadzenia auta. Dopuszczalne jest także przekazanie nabywcy oddzielnego oświadczenia (w oddzielnym dokumencie) w tym zakresie. Tym samym brak w/w oświadczenia uniemożliwi…