Rejestracja auta poza miejscem zameldowania, Czy to możliwe?

30 października 2019

 

Rejestrację zakupionego samochodu należy dokonać w ciągu 30 dni od momentu jego kupna. Niewiele osób wie, że auto można zarejestrować również w miejscu zamieszkania a nie zameldowania. Aby dokonać rejestracji auta w miejscu zamieszkania wystarczy jedynie udowodnić, że mieszka się w danym mieście. Urząd może poprosić wnioskodawcę o okazanie dokumentu potwierdzającego związek ze wskazywanym miejscem zamieszkania. Może to być np. umowa najmu mieszkania.

Przepisy regulujące kwestie rejestracji aut poza miejscem zameldowania.

Kwestię rejestracji auta poza miejscem zameldowania regulują przepisy a dokładnie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. Jak widać, w powyższym przepisie mowa jest o miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.

Jak zarejestrować samochód poza miejscem zameldowania

Choć wydawałoby się, że powyższe przepisy rozwiązują problem rejestracji samochodów w związku z miejscem zameldowania bądź zamieszkania właściciela, to jednak wcale tak nie jest. Wciąż zdarzają się przypadki, że osoba zameldowana w innej miejscowości odchodzi z wydziału komunikacji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania z kwitkiem. Bardzo często urzędnicy dla ułatwienia sobie pracy kierują się jednak adresem zameldowania właściciela pojazdu. Niemal wszystkie formalności są takie same jak w przypadku rejestracji auta w miejscu zameldowania: należy dokonać rejestracji w ciągu 30 dni od zakupu auta i złożyć wniosek o rejestrację pojazdu, dokument tożsamości, dowód własności pojazdu, kartę pojazdu o ile była wydana i dowód rejestracyjny pojazdu (jeśli auto je posiada) oraz dowód wniesienia niezbędnych opłat. Jedyna różnica jest taka, że należy podać adres zamieszkania, a nie adres zameldowania. W każdym przypadku wniosek o rejestrację pojazdu poza miejscem zamieszkania rozpatrywany jest indywidualnie. W niektórych sytuacjach koniecznie może być udowodnienie, że dane miasto rzeczywiście jest miejscem zamieszkania kierowcy. Wystarczy jednak pokazać w urzędzie umowę najmu mieszkania, umowę o pracę lub deklarację PIT, z której wynika, że dany kierowca odprowadza podatki w Urzędzie Skarbowym w swoim mieście zamieszkania, aby auto mogło zostać zarejestrowane w obecnym miejscu zamieszkania.

Co gdy urzędnik odmówi rejestracji pojazdu w miejscu zamieszkania?

Choć przepisy jasno wskazują, że mamy do tego prawo, ale nawet obowiązek zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania, w rzeczywistości mogą pojawić się problemy z dokonaniem formalności. Urzędnicy chętniej kierują się miejscem zameldowania danej osoby i zdarza się, że nie chcą rejestrować pojazdu ze względu na miejsce zamieszkania. Choć takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej, warto wiedzieć co zrobić, jeśli dojdzie do odmowy rejestracji samochodu poza miejscem zameldowania. Najprostszym rozwiązaniem jest powołanie się na obowiązujące przepisy podczas rozmowy z urzędnikiem. Jeśli to nie pomoże, można odwołać się od decyzji u kierownika wydziału komunikacji. W tym celu należy złożyć odwołanie w formie pisemnej, powołując się w nim na art. 73 ust. 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym oraz na art. 25 Kodeksu Cywilnego. Jeśli i to nie pomoże, pozostaje skierować się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania – podsumowanie

Firma Bat-Pol Rejestracja Pojazdów ma duże doświadczenie w pośrednictwie rejestracji pojazdów i nie raz przeprowadzała z sukcesem rejestrację samochodu w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Warto wiedzieć, że przepisy jasno wskazują na możliwość dokonania rejestracji auta w miejscu zameldowania. Jest to istotny argument, na który warto powołać się w przypadku odmowy rejestracji auta w miejscu zamieszkania. Niemniej jednak, z uwagi na rosnącą mobilność ludzi, dokonanie rejestracji pojazdu w innym miejscu niż miejsce zameldowania jest częste i coraz łatwiejsze.