Zmiany prawne w ruchu drogowym 2021

8 marca 2021

Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym wprowadza szereg rozwiązań, których celem jest m.in. poprawa bezpieczeństwa podróżnych, pieszych, a także łatwiejsza rejestracja samochodu. Część nowych przepisów weszła w życie pod koniec ubiegłego roku, ale niektóre zaczną obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2021 r. Przeczytaj artykuł i poznaj najważniejsze informacje na temat nowelizacji kodeksu drogowego.

Co już się zmieniło?

Niektóre z przepisów weszły w życie w grudniu ubiegłego roku w ramach tzw. pakietu deregulacyjnego. Głównym celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie życia kierowcom poprzez zniesienie lub uproszczenie niektórych zapisów. Nowelizacja kodeksu drogowego dotyczy m.in.:
• zniesienia obowiązku posiadania prawa jazdy w trakcie kontroli,
• braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego po wykorzystaniu w nim wszystkich miejsc na pieczątki przeglądu technicznego,
• łatwiejszej rejestracji pojazdów w miejscu zamieszkania.

Nie musisz mieć przy sobie prawa jazdy

Jeśli poruszasz się samochodem na terytorium Polski, nie musisz mieć przy sobie prawa jazdy. To ważna zmiana, ponieważ wcześniej za brak takiego dokumentu groził mandat karny. Obecnie podczas kontroli to policja sprawdzi w centralnej ewidencji pojazdów, czy kierujący autem posiada stosowne uprawnienia. Od 2018 r. nie ma też konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczeniowej.

Pieczątki w dowodzie rejestracyjnym

Kolejną dobrą zmianą dla kierowców jest brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego po wykorzystaniu w nim wszystkich miejsc na pieczątki przeglądu technicznego. Wcześniej, gdy zabrakło już wolnych pól, należało złożyć wniosek o wydanie kolejnego dokumentu. Teraz nie ma już takiego obowiązku i to od kierowcy zależy, czy będzie chciał wymieniać go na nowy. Jeśli stwierdzi, że wystarczy mu stary dokument to diagnosta, zamiast pieczątki powinien wypisać odpowiednie zaświadczenie.

Rejestracja w miejscu zamieszkania

Nowelizacja kodeksu drogowego ułatwia również czynność, jaką jest rejestracja pojazdu w miejscu tymczasowego lub stałego pobytu. Wcześniej to starosta rozstrzygał, z jakimi tablicami rejestracyjnymi powinien poruszać się samochód. Po zmianach to właściciel ma prawo wybrać urząd, przedstawiając dokumenty potwierdzające jego adres.

Zmiany od 1 czerwca

Niektóre zmiany niedawno uchwalonych przepisów zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2021 r. Dotyczą one m.in.:
• pierwszeństwa pieszych na przejściach,
• limitu prędkości w terenie zabudowanym,
• jazdy na tzw. zderzaku.

Uwaga na pieszych!

Już wkrótce to pieszy wchodzący na przejście lub znajdujący się na nim będzie miał pierwszeństwo. Kierowca zbliżający się do takiego miejsca będzie musiał zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Nie oznacza to jednak, że osoba poruszająca się pieszo jest zwolniona z właściwego postępowania przy przechodzeniu przez jezdnię. Ona także ma obowiązek zachowania szczególnych środków ostrożności oraz nie wolno jej używać telefonu komórkowego na przejściu.

Limit prędkości w terenie zabudowanym

Kolejną ważną zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest jednakowy limit prędkości w terenie zabudowanym przez całą dobę. Oznacza to, że pojazd będzie mógł jechać maksymalnie 50 km/h zarówno w nocy, jak i w dzień.

Koniec jazdy na zderzaku

Niezachowanie odpowiedniej odległości między samochodami jest jedną z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach. Dlatego od czerwca na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczny odstęp między pojazdami będzie wynosić połowę prędkości, czyli kierowca poruszający się 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym autem.

Potrzebujesz pomocy?

Ten rok jest wyjątkowy pod względem nowych przepisów o ruchu drogowym. Dodatkowo sytuację komplikuje panująca epidemia i wprowadzane w związku z nią obostrzenia. Możesz więc mieć duże problemy, by się w tym wszystkim odnaleźć, bo przygotowanie auta do rejestracji nie jest łatwą sprawą. Skorzystaj zatem z naszych usług i profesjonalnej pomocy. Działając jako pełnomocnik, załatwimy za Ciebie wszelkie formalności w urzędach. Dostarczymy dokumenty, wypełnimy deklaracje lub złożymy zawiadomienie o nabyciu pojazdu.